Demo aanvragen Contacteer verkoop

Hoe starten met elektronische mandaten of e-machtigingen?

Twikey laat bedrijven toe hun mandaten of machtigingen te beheren en nieuwe en bestaande klanten uit te nodigen. Er is altijd een volledige controle en onmiddellijke toegang tot alle akkoorden en contracten. Alle informatie kan gesynchroniseerd worden met de boekhoudsoftware en u kan alle akkoorden, domiciliëringen op uw eigen rekeningen regelen.
1

Configuratie

Maak uw persoonlijke Twikey-pagina en templates aan met uw schuldeisersnummer of incassant ID (en merchantID voor Nederland)

2

Nodig uw klanten uit om E-mandaten te tekenen

online, face-to-face, call center of op uw persoonlijke Twikey-pagina

3

Maak de nodige SEPA Direct Debit bestanden aan

Zowel CORE als B2B via uw ERP-/boekhoudsysteem of Twikey

Extra assistentie om de integratie of verdere betalingsopvolgings te doen kan via onze partners

Configuratie of eMandates

Stap 1: Configureer uw merk en uw templates

U kunt uw logo zelf opladen en één of meerdere templates aanmaken.

 • Uw eigen kleuren en uw logo toevoegen.
 • Templates volledig op maat.
 • U krijgt uw eigen Twikey-pagina.
 • Configureer uw Schuldeisersnummer, IncassantID (en MerchantID voor Nederland)
 • U kunt meerdere soorten rollen definiëren: beheerder, commerciële vertegenwoordiger, ...
 • Beslis welke types van mandaten of machtigingen u wil en welke controles (inclusief credit checks)
  Voor Nederlands incassomachtigen, selecteer Twikey als MSP (Mandate Service Provide) bij uw bank
 • voor ING Nederland: Ga naar ING
 • voor Rabobank Nederland: Ga naar Rabobank
 • Als resultaat krijgt u een Merchant ID die in Twikey geconfigureerd moeten worden.
  Voor alle andere Europese landen heeft Twikey géén additionele registratie codes nodig. Schuldeisersnummer of Incassant ID is voldoende.

Stap 2: Online tekenen vanaf uw website

In de online wereld kunt u klanten uitnodigen om een mandaat of incasso te tekenen via de website van uw onderneming, sociale media, websites van derden, documentaire dienstverleners en andere partijen.

 • Via de Twikey online interfaces
 • Genereer een uitnodiging vanaf uw webshop
 • We hebben APIs voorzien die u in uw front en back office toepassingen kan integreren om uitnodigingen aan te maken. Integratie mogelijk met CRM-pakketten, callcenter software…

Twikey e-Mandate webbutton NL Twikey e-Mandate webbutton NL
emandates via web
emandates in a face to face contact

Of... Face-to-face contacten of contacten via een Callcenter

Face-to-face contacten op straat of tijdens het sluiten van een overeenkomst, we hebben alles wat u nodig heeft. Teken uw elektronische mandaten met behulp van iOS, Android of om het even welk mobiel apparaat. U kan ook een mandaat starten via een Callcenter zonder dat hierbij papier aan te pas komt.


Voor België kunnen wij samen met een partner ook een iOS applicatie leveren die de eID kaart leest uitleest voor snelle afsluiting van een mandaat.

Of... Nodig uw klanten via mail uit om een mandaat te tekenen

Dit is de meest eenvoudige manier om een klant uit te nodigen. Ofwel stuurt u een persoonlijke uitnodiging waarin u reeds alle gegevens ingevuld heeft ofwel maakt u een algemene uitnodiging aan.
Dit kan ook gebruikt worden voor "offline" media. SEPA domiciliëringen kunnen nu geïnitieerd worden via e-mailings, advertenties in tijdschriften, QR-codes, papieren facturen, …. U kan ervoor kiezen uw klanten in groep of individueel uit te nodigen. U kan ook campagnes opzetten om een groep van bestaande klanten uit te nodigen.

e-Mandates via mail
Inject eMandates in your accounting package

Elke stap kan gemakkelijk opgevolgd en gesynchroniseerd worden

 • Injecteer de e-mandaten of incasso's in uw CRM-systeem of boekhoudpakket
 • Onmiddellijke feedback via mail
 • De gegevens worden via een API of via een manuele import in het boekhoudpakket ingevoerd
 • De gegevens worden continu bijgewerkt; wijzigingen en annuleringen worden aan alle betrokken partijen doorgegeven

Stap 3: SEPA Direct Debits kunnen op een eenvoudige manier worden aangemaakt.

We leveren al wat nodig is om de inning te kunnen uitvoeren. U behoudt de volledige controle op het ogenblik dat u deze aan de bank overmaakt. Gebruik automatische plannen, injecteer transacties manueel of via API.

 • De XML wordt door het boekhoudpakket gegenereerd nadat het mandaat werd toegevoegd.
 • De SDD XML kan door Twikey geleverd (ISO20022 pain 008) en daarna ingevoerd worden in een standaard e-bankingpakket.
 • Voor sommige banken zullen deze mandaten onmiddellijk beschikbaar zijn (bvb. Belfius, ING, Rabobank, Knab).
 • Of wij leveren de SDD bestanden rechtstreeks aan de bank (Belfius, Rabobank) of uw favoriete PSP die uw collecties doet. Contacteer ons voor meer informatie hierover
Heeft u ook een oplossing nodig om op te volgen welke klanten u al dan niet hebben betaald?Onze partners bieden hiervoor oplossingen aan.

Interact with banks
Demo aanvragen Contacteer ons

Betaal enkel wat u verbruikt - 2,3€/mandaat voor lage volumes - mandaatbeheer, domicilierings- & incassobeheer