Demo aanvragen Contacteer verkoop

Een API om het potentieel van SEPA domiciliëringen te ontgrendelen

Sluit in enkele minuten eMandaten af en regel tegelijkertijd de betaling ervan.

Een abonnement opzetten

Iedereen kan een formulier opstellen om het rekeningnummer van een klant te vragen. Maar weet u zeker dat dit tot een rechtsgeldig mandaat zal leiden? Wenst u echt IBANs te valideren of na te gaan of de bank van de klant wel SEPA verrichtingen toelaat? Wij wensen dat u in een paar minuten kan integreren. Het volstaat de code hieronder te kopiëren en te plakken om in geen tijd operationeel te zijn. En dit zonder enige complexiteit aan uw website/toepassing toe te voegen.

<?php
$host = "https://api.twikey.com";
$apitoken = "**API_TOKEN**";
$ct = **ct**;

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "$host/creditor");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"apiToken=$apitoken");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$server_output = curl_exec ($ch);
$result = json_decode($server_output);
$auth = $result->{'Authorization'} ;
curl_close ($ch);

$payload = http_build_query([
  "ct" => $ct,
  "email" => "info@twikey.com",
  "firstname" => "Info",
  "lastname" => "Twikey",
  "l" => "en",
  "address" => "Abbey road",
  "city" => "Liverpool",
  "zip" => "1526",
  "country" => "BE",
  "mobile" => "",
  "iban" => "",
  "bic" => "",
  "mandateNumber" => "",
  "contractNumber" => ""
]);

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,"$host/creditor/prepare");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array("Authorization: $auth"));
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$payload);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$server_output = curl_exec ($ch);
var_dump(json_decode($server_output));
curl_close ($ch);
?>
var https = require('https'),
  querystring = require('querystring');

var host = "api.twikey.com",
  apitoken = "**API_TOKEN**",
  ct = **ct**,
  authorization = null,
  options = {
    host: host,
    port: '443',
    path: '/creditor',
    method: 'POST',
    headers: {
      'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
    }
  };

var req = https.request(options, function (res) {
  res.setEncoding('utf8');
  authorization = res.headers.authorization;
  console.log("authorization : ",authorization);
  options.path = '/creditor/prepare';
  var inviteReq = https.request(options, function (res) {
    res.on('data', function (chunk) {
      console.log("Redirect to : "+chunk)
    });
  });
  inviteReq.data = querystring.encode({
    ct: ct,
    email: "info@twikey.com",
    firstname: "Info",
    lastname: "Twikey",
    l: "en",
    address: "Abby road",
    city: "Liverpool",
    zip: "1526",
    country: "BE",
    mobile: "",
    iban: "",
    bic: "",
    mandateNumber: "",
    contractNumber: ""
  });
  inviteReq.end();
});
req.data = querystring.encode({apiToken: apitoken});
req.end();
import java.io.*;
import java.lang.String;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.net.URLEncoder;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.concurrent.ExecutionException;

import static javax.xml.bind.DatatypeConverter.parseHexBinary;

public class TwikeyAPI {

  public static final String UTF_8 = "UTF-8";

  //from_creditor_env
  private static final String TEMPLATE_ID = "**ct**";// id of contract template in https://www.twikey.com/r/admin#/c/template
  private static final String API_TOKEN = "**API_TOKEN**"; // found in https://www.twikey.com/r/admin#/c/settings/ei

  public static void main(String... args) throws GeneralSecurityException, ExecutionException, InterruptedException, IOException {

    String query = java.lang.String.format("apiToken=%s", API_TOKEN);

    URL myurl;
    HttpURLConnection con;
    DataOutputStream output;
    String sessionToken;

    // login
    {
      myurl = new URL("https://api.twikey.com/creditor");
      con = (HttpURLConnection)myurl.openConnection();
      con.setRequestMethod("POST");
      con.setRequestProperty("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
      con.setDoOutput(true);
      con.setDoInput(true);

      output = new DataOutputStream(con.getOutputStream());
      output.writeBytes(query);
      output.close();

      sessionToken = con.getHeaderField("Authorization");
      con.disconnect();
      System.out.println("Authorization:" + sessionToken);
    }

    // prepare new contract and redirect user
    if(sessionToken != null){
      Map<String,String> params = new HashMap<>();
      params.put("ct",TEMPLATE_ID);
      params.put("email","info@twikey.com");
      params.put("firstname","Info");
      params.put("lastname","Twikey");
      params.put("l","en");
      params.put("address","Abbey road");
      params.put("city","Liverpool");
      params.put("zip","1526");
      params.put("country","BE");
      params.put("mobile","");
      params.put("vatno","");
      params.put("iban","");
      params.put("bic","");
      params.put("mandateNumber","");
      params.put("contractNumber","");

      myurl = new URL("https://api.twikey.com/creditor/prepare");
      con = (HttpURLConnection)myurl.openConnection();
      con.setRequestMethod("POST");
      con.setRequestProperty("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
      con.setRequestProperty("Authorization", sessionToken);
      con.setDoOutput(true);
      con.setDoInput(true);

      output = new DataOutputStream(con.getOutputStream());
      output.writeBytes(getPostDataString(params));
      output.flush();
      output.close();

      int responseCode=con.getResponseCode();

      StringBuilder response = new StringBuilder();
      if (responseCode == HttpURLConnection.HTTP_OK) {
        String line;
        BufferedReader br=new BufferedReader(new InputStreamReader(con.getInputStream()));
        while ((line=br.readLine()) != null) {
          response.append(line);
        }
      }

      con.disconnect();
      System.out.println("Url to redirect too:" + response);
    }
  }

  private static String getPostDataString(Map<String, String> params) throws UnsupportedEncodingException {
    StringBuilder result = new StringBuilder();
    boolean first = true;
    for(Map.Entry<String, String> entry : params.entrySet()){
      if (first)
        first = false;
      else
        result.append("&");

      result.append(URLEncoder.encode(entry.getKey(), UTF_8));
      result.append("=");
      result.append(URLEncoder.encode(entry.getValue(), UTF_8));
    }

    return result.toString();
  }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Web;

namespace TestWebApp
{
  public static class TwikeyAPI
  {
    private const string baseAddress = "https://api.twikey.com";
    private const string API_TOKEN = "**API_TOKEN**"; // Twikey settings > ERP Info > ERP API Token

    static void Main(string[] args)
    {
      using (var client = new HttpClient())
      {
        client.BaseAddress = new Uri(baseAddress);
        client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear();
        client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
        var content = new FormUrlEncodedContent(new[]
        {
          new KeyValuePair<string, string>("apiToken", API_TOKEN)
        });
        content.Headers.ContentType = new MediaTypeHeaderValue("application/x-www-form-urlencoded");
        var result = client.PostAsync("/creditor", content).Result;
        string resultContent = result.Content.ReadAsStringAsync().Result;
        Console.WriteLine("Response was : "+resultContent);
      }
    }
  }
}
require 'net/http'
require 'json'
require "uri"

ct = **ct**;
apiToken = "**API_TOKEN**";

uri = URI.parse("https://api.twikey.com")
http = Net::HTTP.new(uri.host, uri.port)

request = Net::HTTP::Post.new(uri + "/creditor")
request.set_form_data({
  "apiToken" => apiToken
})
response = http.request(request)
authHeader = response['Authorization']

request = Net::HTTP::Post.new(uri + "/creditor/prepare")
request['Authorization'] = authHeader
request.set_form_data({
  "ct" => ct,
  # "mandateNumber" => "Mandate001",
  "email" => "info@twikey.com",
  "firstname" => "Info",
  "lastname" => "Twikey",
  "l" => "nl",
  "address" => "Derbystraat 43",
  "city" => "Sint Denijs Westrem",
  "zip" => "9051",
  "country" => "BE",
  "mobile" => "",
  "iban" => "",
  "bic" => ""
})
response = http.request(request)
invite = JSON.parse(response.body)

puts "Redirecting to "+invite["url"]
import hmac
import time
import base64
import struct
import hashlib
import binascii
import httplib
import urllib
import urllib2
import json

ct = **ct**
url = "https://api.twikey.com"
params = urllib.urlencode({'apiToken': '**API_TOKEN**'})
req = urllib2.Request(url+"/creditor", params)
req.add_header("Accept","application/json")
req.add_header("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded")
response = urllib2.urlopen(req)
authorization = response.headers["Authorization"]

params = urllib.urlencode({
  "ct": ct,
  "email": "info@twikey.com",
  "firstname": "Info",
  "lastname": "Twikey",
  "l": "en",
  "address": "Abby road",
  "city": "Liverpool",
  "zip": "1526",
  "country": "BE",
  "mobile": "",
  "iban": "",
  "bic": "",
  "mandateNumber": "",
  "contractNumber": ""
})

req = urllib2.Request(url+"/creditor/prepare",params)
req.add_header("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded")
req.add_header("Authorization",authorization)
req.add_header("Accept","application/json")
response = urllib2.urlopen(req)

invite = json.loads(response.read())
print "Redirecting to "+invite["url"]

TWIKEY API

Sluit in enkele minuten eMandaten af en regel tegelijkertijd de betaling ervan.

VOLLEDIGE AFHANDELING

eMandaten afsluiten, transacties naar de bank sturen en betalingen controleren. Regel het allemaal via API.

TOTALE FLEXIBILITEIT

Te gebruiken met bank of PSP

GEEN LOCK-IN

De best mogelijke integratie via REST. Ondersteuning voor Json, Xml, ...


Vanaf een website

Bezorg ons de nodige metagegevens en we geven u een link naar uw volledig gepersonaliseerde omgeving, met toegang tot talrijke ondertekeningsmechanismes en met een rechtsgeldig getekend mandaat als eindresultaat.

In uw app

Integreer onze API om feilloos eMandaten af te sluiten. Geen aparte App nodig.

In mailings

U gebruikt een CRM en wenst een mailing te lanceren? Genereer bulkuitnodigingen via onze API en volg op wie wanneer heeft getekend.

Volledige synchronisatie

Ontvang alle informatie over de nieuwe, bijgewerkte en geannuleerde eMandaten en synchroniseer dit met uw eigen backoffice. Wij capteren deze veranderingen uit alle mogelijke bronnen en geven ze aan u door.

Download mandaten

Ondertekende PDF's blijven eigendom van de handelaar. Download ze via API voor interne opslagdoeleinden.

Automatiseer inningen

Creëer eigen betaalplannen via API.

Nieuwe inningen

Transacties kunnen vanuit verschillende bronnen worden verzonden. Deel ons gewoon het mandaatnummer, het bedrag en de mededeling mee en wij zorgen voor de rest.

Betalingsopvolging

Volg alle betaalde en onbetaalde inningen op. Ontvang de details van elke transactie.

Terugbetalingen

Als u per uitzondering een terugbetaling voor een SEPA akkoord moet doen, dan kan u dit via onze API voorbereiden of in uw plaats laten uitvoeren.


Wenst u de Twikey API als integrator in te zetten?

Ondersteuning

Wij helpen en ondersteunen onze partners in hun zoektocht naar de best mogelijke integratie.

Flexibel

Gebruik onze API vanuit verschillende interfaces. ERP, CRM en andere backoffice systemen kunnen simultaan dezelfde gegevens uitwisselen.

Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.